Klachten en garantie

Onze garantie is van kracht voor elke klant die eigenaar is van het betreffende Aquapac product. De garantie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en wordt gerekend vanaf de aankoopdatum dat de eerste koper het product bij ons nieuw aanschafte.

Wat valt er wel en niet onder de garantie?

  • De garantie dekt materiaalfouten en slecht vakmanschap. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door een ongeluk, aanvallen van dieren, slecht of onjuist onderhoud, gewone slijtage, of als er sprake is van nalatigheid om onze schriftelijke aanwijzingen op te volgen (zie de gegeven instructies!)
  • De garantie is niet van kracht als onderzoek uitwijst dat van een gemeld defect geen sprake is.
  • De garantie dekt uitsluitend vervanging van het Aquapac product bij een defect en niet de mogelijk aanwezige inhoud.


Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de mogelijk aanwezige inhoud van een Aquapac tas en bieden geen reparatie of een te vervangen product aan in geval van waterschade, hoe dan ook ontstaan. De meeste elektronica spullen zijn bij verzekeraars onder een reisverzekering of buiten de deur verzekering perfect te verzekeren tegen dit soort ongelukken en wij raden u aan om uw dure apparatuur dus zelf te verzekeren tegen o.a. waterschade om dit soort problemen te vermijden.

Wat zullen we doen om problemen op te lossen?
We zullen ieder product repareren dat qua materiaal ondeugdelijk blijkt te zijn of waar ons vakmanschap tekort is geschoten tijdens de garantietijd. Voor het geval reparatie niet mogelijk is, zullen we het product of vervangen door een nieuw exemplaar of het oorspronkelijke volledige aanschafbedrag terugbetalen; de keuze is daarbij aan jou. We zullen nooit verantwoordelijk zijn een bedrag te vergoeden dat groter is dan het oorspronkelijke aanschafbedrag plus verzendkosten.

Wat moet je doen om aanspraak te maken op de garantie?
Je zult de originele aankoopbon moeten overleggen, dus bewaar deze goed. Indien u dus niet over het originele aankoopbewijs kunt overleggen kunt u dus geen aanspraak maken op deze garantievoorwaarden